Εκτός Χρηματιστηρίου ο ΔΟΛ

Η εταιρεία ΔΟΛ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι υπέβαλε στις 13 Δεκεμβρίου 2013, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποβολή του ανωτέρω αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Έκτακτη Καθολική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013.