Πώληση "902": Από τον Περισσό στις Παρθένους Νήσους

 
Υπεράκτια (offshore) εταιρεία φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την αγορά του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού του ΚΚΕ, «902». Σύμφωνα με έρευνα της «Αλήθειας» στον Έφορο Εταιρειών, η κυπριακή ιδιωτική εταιρεία «A-ORIZON MEDIA LTD» που αγόρασε τον «902» είχε εγγραφεί στις 19 Μαΐου 2010, από το Δικηγορικό Γραφείο Πανίκου Α. Λεωνίδου (στη Λεμεσό), με σκοπό «διαφημιστικές εργασίες και άλλα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η εφημερίδα, το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 2000 ευρώ διαιρεμένο σε 2000 μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Και στις 19/5/2010, αλλά και στις 19/7/2013, ως μέτοχος της εταιρείας -και κάτοχος όλων των μετοχών- εμφανίζεται η εταιρεία NALOTIA VENTURES με διεύθυνση Road Town, TRIDENT CHAMBERS, Tortola, British Virgin Islands. Διευθύντρια της «A-ORIZON MEDIA LTD» φέρεται η Χρυσάνθη Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, με διεύθυνση τη διεύθυνση του εν λόγω δικηγορικού γραφείου και γραμματέας, η LE.KO COMPANY SERVICES LIMITED με διεύθυνση και πάλι ίδια με αυτή του δικηγορικού γραφείου του κ. Λεωνίδου (συνήθης πρακτική εγγραφής υπεράκτιων εταιρειών).

Σε ότι αφορά την LE.KO COMPANY SERVICES LIMITED, η εταιρεία έχει εγγραφεί στις 3 Μαρτίου 2003, με σκοπό «γενικό εμπόριο και άλλα» και με διευθυντές τους δικηγόρους του Δικηγορικού Γραφείου Πανίκου Α. Λεωνίδου: Μιχάλη Κονή, Πανίκο Α. Λεωνίδου και Γεωργία Α. Λεωνίδου. Η τελευταία εμφανίζεται και ως γραμματέας της εταιρείας.
Την 1η Ιανουαρίου 2008, το ονομαστικό κεφάλαιο της LE.KO COMPANY SERVICES LIMITED εμφανίζεται να ήταν 171 ευρώ και διαιρεμένο σε μετοχές ως ακολούθως: Πανίκος Α. Λεωνίδου, 50 μετοχές, Μιχάλης Κονής, 10 μετοχές, και Γεωργία Α. Λεωνίδου 40 μετοχές, όλες αξίας 1.71 ευρώ (συνήθεις).
Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος Πανίκος Α. Λεωνίδου ήταν υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές του 2011.
  klik news247.gr