Έγκριση για 13,6 εκατ. στη διαφημιστική αγορά

Ποσό που ξεπερνά τα 13 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης - Γ.Γ. Ενημέρησης & Επικοινωνίας για διαφημιστική προβολή κρατικών φορέων το 2013.
Το ποσό των 13.619.701 ευρώ ενέκρινε συνολικά η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Σίμος Κεδίκογλου για τη διαφημιστική προβολή υπουργείων, Περιφερειών, Οργανισμών και διαφόρων φορέων για το 2013.
Από το ποσό αυτό ξεχωρίζουν τα διαφημιστικά κονδύλια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης ύψους 2.458.370 ευρώ, του ΟΚΑΝΑ ύψους 2,06 εκατ. ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Α.Α. 2007-2013 ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Μονάδα Α ύψους 1,08 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Έργων ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ύψους 950.910 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας ύψους 500.000 ευρώ, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύψους 500.000 ευρώ, της Περιφέρειας Κρήτης (αιρετή) ύψους 460.000 ευρώ, του Δήμου Ηρακλείου ύψους 370.000 ευρώ, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου 341.000 ευρώ και του ΟΔΙΕ Α.Ε. ύψους 320.000 ευρώ. klik advertising.gr