Το ΙΑΒ Ηellas για τις μετρήσεις στο Διαδίκτυο

Για τις ενέργειες που πραγματοποιεί αναφορικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα των μετρήσεων επισκεψιμότητας στο ελληνικό Διαδίκτυο και το σχετικό διαγωνισμό της ΕΝΕΔ, ενημέρωσε τα μέλη του το ΙΑΒ Hellas.
Δυο ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου και  με αφορμή επιστολή που εστάλη προς τη Διοικούσα Επιτροπή του IAB Hellas από τους MSN, ThinkDigital και Yahoo!, με την οποία τα συγκεκριμένα μέλη του ζητούσαν ενημέρωση ως προς την κατάσταση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου μετρήσεων επισκεψιμότητας που πραγματοποιεί τον καιρό αυτό η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου το IAB Hellas  προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση των μελών του αναφορικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα, σημειώνοντας  πως  θέση και επιδίωξη του από την αρχή της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί η  ευρεία συμμετοχή της αγοράς στο νέο μηχανισμό.


Η συμμετοχή στον διαγωνισμό της ΕΝΕΔ

Όπως, λοιπόν, αναφέρει το IAB Hellas «τον Οκτώβριο του 2012, το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. απέστειλε επιστολή προς τη Δ.Ε. του IAB Hellas, ενημερώνοντας σχετικά με:

α) την εισαγωγή μηχανισμού πιστοποίησης των μεγεθών επισκεψιμότητας σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό OJD
β) τη διενέργεια audience measurement tender για την ελληνική αγορά

Συγχρόνως η ΕΝ.Ε.Δ. απέστειλε προς ενημέρωση και σχολιασμό τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπου εκ μέρους IAB Hellas, με στόχο την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου. Αντίστοιχη επιστολή εστάλη και προς τα Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε. και της Ε.Δ.Ε.Ε».


Στην συνέχεια  «το IAB Hellas εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τις βρήκε απολύτως σύμφωνες με τις προδιαγραφές που προτείνει το IAB διεθνώς (http://www.iab.net/guidelines/508676/guidelines). Παράλληλα, όρισε εκπρόσωπο ο οποίος και παρακολούθησε τις σχετικές συνεδριάσεις της ΕΝ.Ε.Δ».

Όπως αναφέρει η Διοικούσα Επιτροπή  του IAB Hellas στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών «συζητήθηκε το πλαίσιο συμμετοχής των παικτών της αγοράς στο μηχανισμό μετρήσεων. Οι εκπρόσωποι όλων των παραπάνω φορέων εξέφρασαν από την αρχή την αντίθεσή τους με οποιοδήποτε πλαίσιο περιόριζε σε οποιοδήποτε παίκτη της αγοράς τη συμμετοχή του στο μηχανισμό».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως «παράλληλα, και εντός του 2013, η Δ.Ε. του IAB Hellas ενημερώθηκε ανεπίσημα σχετικά με την αποχώρηση του de facto παρόχου μετρήσεων από την ελληνική αγορά. Ως εκ τούτου, η Δ.Ε. του IAB Hellas απέστειλε στις 14 Μαρτίου επιστολή προς το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ., τονίζοντας τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από την έλλειψη σαφούς πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου αλλά και σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού. Στην επιστολή η Δ.Ε. του IAB Hellas επανέλαβε και γραπτώς την ανάγκη για ευρεία συμμετοχή της αγοράς στο νέο μηχανισμό, και αιτήθηκε λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η ΕΝ.Ε.Δ. ώστε να εξασφαλίσει το παραπάνω».

Η επιστολή των 3

Όπως σημειώθηκε και παραπάνω,  στις 21 Μαρτίου, η Δ.Ε. του ΙΑΒ Ηellas έλαβε από τα μέλη του Οργανισμού MSN, Think Digital & Yahoo επιστολή με αίτηση για ενημέρωση σχετικά με το status της διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή  «με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο μείζον θέμα της μέτρησης της επισκεψιμότητας των Μέσων και στο πλαίσιο της Γενικής  Συνέλευσης του ΙΑΒ στις 28/3, θα θέλαμε να ζητήσουμε η “μετά-Nielsen εποχή στη μέτρηση” να είναι ένα από τα βασικά θέματα προς άμεση επίλυση».

Τα τρία μέλη του Οργανισμού σημειώνουν πως «με δεδομένο τον  ρόλο ευθύνης που έχει ο IAB, συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να πρωτοστατήσει  προκειμένου να βρεθεί λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα για το σύνολο της αγοράς. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη μέτρηση, αλλά και στην πιστοποίηση αυτής,.  Τόσο η μέτρηση όσο και η πιστοποίηση, είναι θέματα ζωτικής σημασίας που ενδιαφέρουν  όλες τις κατηγορίες των μελών του IAB: από τις διαφημιστικές εταιρείες και τους εκδότες, μέχρι τους διαφημιζόμενους».

Ως εκ τούτου,  λοιπόν, τα τρία μέλη αιτήθηκαν «την  πλήρη και ακριβή ενημέρωσή μας ως προς τις ενέργειες  της ΕΝΕΔ, τις οποίες και χαιρετίζουμε σαν κίνηση.  Θεωρούμε δε αναγκαίο, στη γενική συνέλευση, να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του Οργανισμού, σε πλαίσια που να βρίσκουν σύμφωνους τον ΣΔΕ, την ΕΔΕΕ, όσο και την ΕΝΕΔ».
Η ενημέρωση από την ΕΝΕΔ

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την επιστολή, το IAB Hellas αναφέρει πως έλαβε τη σχετική ενημέρωση από την ΕΝ.Ε.Δ., στις 22 Μαρτίου  σύμφωνα με την οποία η ΕΝ.Ε.Δ. προτίθεται να δημιουργήσει ειδική κατηγορία συνεργατών, με σκοπό τη συμμετοχή στον κοινό μηχανισμό μετρήσεων, με μοναδική υποχρέωση απέναντι στην ΕΝ.Ε.Δ. την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και τρόπων λειτουργίας των μετρήσεων, που βασίζονται στον εκάστοτε κώδικα ορθής χρήσης του εργαλείου που παρέχει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος. Όπως, μάλιστα, αναφέρει το IAB Ηellas, η  διαδικασία επιλογής αναδόχου θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, παρουσία των εκπροσώπων Σ.Δ.Ε., Ε.Δ.Ε.Ε. και IAB Hellas, και το IAB Hellas θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη του για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής

Το ζήτημα  αναμένεται να αποτελέσει θέμα συζήτησης και στην Γενική Συνέλευση του ΙΑΒ Ηellas την Πέμπτη 28 Μαρτίου, όπου θα υπάρξει και σχετική προφορική ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή.
 
 
 
klik advertising.gr