Οι CEOs αμφισβητούν το ρόλο των Marketers

 
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Fournaise Marketing Group με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.200 CEOs από Ευρώπη, Αμερική και Ασία, το 78% απάντησε το εξής: «οι Marketers συχνά ξεχνούν ποια είναι η πραγματική δουλειά τους. Ξεχνούν ότι απώτερος στόχος είναι να αυξήσουν τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις οικονομικές προσταγές».
Μάλιστα, το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ομάδες επικοινωνίας «ζουν πολύ στη δημιουργική και social φούσκα τους», ενώ δίνουν υπερβολική έμφαση σε metrics όπως τα Likes του Facebook. Συμπερασματικά, το 74% των CEOs επιθυμεί οι marketers να εστιάσουν περισσότερο σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε δε ο Jerome Fontaine, CEO της Fournaise, «οι Marketers πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται να γίνουν πιο ουσιαστικοί εάν επιθυμούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των CEOs». klik marketingweek